Azure Azure Monitoring

Azure App Servis Ortamlarının Izlenmesi

Avatar
Written by Emre Martin

Geçtiğimiz günlerde Preview olarak duyurulan App Service – Azure Monitor entegrasyonu ile Windows yada Linux App servis ortam loglarını Storage Account, Event Hubs ve Log Analytics üzerine gönderebiliyoruz.

Entegrasyon ile ayrıca Azure Monitor’e üzerine yeni log türleride eklendi:

  • AppServiceConsoleLogs: Konsol üzerindeki standart çıktı ve hata logları.
  • AppServiceHTTPLogs: Günlük erişim logları.
  • AppServiceAppLogs: AppService uygulama logları.
  • AppServiceAuditLogs and AppServiceFileAuditLogs: Kudo ve FTP ile yapılan erişim ve değişklik logları.
  • AppServiceEnvironmentPlatformLogs: ASE ortamlarının ölçeklendirme, yapılandırma ve durum logları.

Azure App Servis Monitoring

AppServis içerisinde bulunan Diagostics Settings ve + Add diagnostic settings yolunu izleyerek App servis loglarını aktifleştirebiliriz.

Azure App Service Log Analytics

Aktifleştirdiğiniz logları aynı zamanda Storage Account, Log Analytics ve Event Hub içerisine gönderebilirsiniz. Storage account içerisine göndermek istediğiz app servis logları için Retention days değeri ile logların ne uzunlukta storage account üzerinde saklanacağını ayarlayabilirsiniz.

Logların Storage Account üzerinde görüntülenmesi:

Azure App Service Log Analytics

Logların Azure Log Analytics üzerinde görüntülenmesi

Azure App Service Log Analytics

App servis loglarını Appservice* ön eki ile kategoriler içerisinden filtreleyebilirsiniz.

https://azure.microsoft.com/en-in/updates/new-app-service-integration-with-azure-monitor-preview/

Görüşmek üzere.

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect