Azure Azure Network Preview

Azure ExpressRoute Yapılandırması Artık Daha Kolay !

Avatar
Written by Emre Martin

A screenshot of a computer Description automatically generated

ExpressRoute rehberli portal deneyimi genel önizleme olarak kullanıma sunuldu. Bu deneyim, multi-site resilient ExpressRoute devrelerini yapılandırmanızı ve bunları sanal ağ geçidine bağlamanızı kolaylaştırmanın yanı sıra, peering konumları (siteler) arasındaki mesafe ve trafik mühendisliği önerileri de dahil olmak üzere bilgiler sağlayarak daha bilinçli yapılandırma kararları alabilmenize yardımcı olmayı hedeflemektedir.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Şu an için genel önizleme olarak kullanıma sunulan rehberli portal deneyimi, şu yapılandırmalar için kullanılabilmektedir:

• Çoklu site dayanıklılığına sahip ExpressRoute devrelerini yapılandırma.

• Standart tek site dayanıklılığına sahip ExpressRoute devresini yapılandırma ve çoklu site dayanıklılığı için artırma.

• Çoklu site dayanıklı ExpressRoute devrelerini bir VNet ağ geçidine bağlama.

• Standart ExpressRoute devresini bir VNet ağ geçidine bağlama ve çoklu site dayanıklılığı için artırma.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Daha fazlası için:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-howto-circuit-portal-resource-manager?pivots=expressroute-preview#create-a-new-expressroute-circuit-preview

 

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect