Exchange Online Office 365

Exchange Online Dinamic Distribition Group Üyelerinin Listelenmesi

Avatar
Written by Emre Martin

Exchange Online üzerinde oluşturmuş olduğunuz dinamic distribition grup üyelerini listemelek için;

1.Exchange Online Servislerine Powerhsell ile bağlanıyoruz:

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

2.Sonrasında aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz

$FTE = Get-DynamicDistributionGroup “Dinamic Distribition Group Name”

Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $FTE.RecipientFilter

Komut çıktısında aşağıdaki gibi group membership’leri görüntülüyebilirsiniz.

List Members of Exhange Online Distribution Groups

Faydalı olması dileğiyle.

List Members of Exhange Online Distribution Groups

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect